انستیتو آموزش و مشاوره نوین -  ۰۹۰۱۹۷۳۲۷۴۵

انستیتو آموزش و مشاوره نوین - ۰۹۰۱۹۷۳۲۷۴۵

بیش از ۱۵ سال تجربه در امر مشاوره و اجراء در زمینه های : کاهش هزینه ها مشکلات تولید جذب و نگهداری نیروی انسانی با روشهای علمی و جایگذاری صحیح آنها در شغلهای مناسب با توجه به رشته تحصیلی ، علائق و ویژگیهای فردی حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محصولات طراحی و پیاده سازی سیستم های تشویقی بهبود وضعیت واحد صنعتی در بین رقبا ، بازار و بسته بندی مناسب محصولات مشاوره و ارائه راه حلهای مربوط به سیستم های اطلاعاتی و مکانیزه در سطح شرکت ما با ارائه مجموعه ای از بسته های خدمات مشاوره ای و اجرایی ، واحد صنعتی شما را با توجه به شرایط و فضای کاری ، بهبود خواهیم داد

طراحی و پشتیبانی گروه نرم افزاری رسانه